Bursa Valiliği AB Online Akademisi

E-Eğitimler

14 sonuçtan 1 - 14 arası sonuçlar (0,05 saniye)
 • AB AKADEMİSİ 1. MODÜL - AB VİZYONU

  AB AKADEMİSİ 1. MODÜL - AB VİZYONU

  1.9.2015

  AB Akademisi 1. Modül Programında, sırasıyla 1. AB 2020 Eğitim ve Öğretim, 2. AB'nin Günlük Hayatımıza Etkileri, 3. Türkiye'nin Yeni AB Stratejisi, 4. Yerelden Genele AB Türkiye İlişkileri konuları detayları ile ele alınmaktadır.
  Devamı

 • AB AKADEMİSİ 2. MODÜL - FARKLI FONLARIN TANITIMI

  AB AKADEMİSİ 2. MODÜL - FARKLI FONLARIN TANITIMI

  31.8.2015

  AB Akademisi 2. Modül programında, AB Birlik Programlarına genel bir bakış atılmakta, ardından ERASMUS PLUS Programı,  KA1 Okul Eğitimi, KA2 Mesleki Eğitim, KA2 Okul Eğitimi ve son olarak Horizon 2020 Programı hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.
  Devamı

 • AB AKADEMİSİ 3. MODÜL - PROJE ÇEVRİM DÖNGÜSÜ

  AB AKADEMİSİ 3. MODÜL - PROJE ÇEVRİM DÖNGÜSÜ

  30.8.2015

  AB Akademisi 3. Modül Programında, AB Proje Yönetimi ve Proje Yönetim Döngüsü ile AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.
  Devamı

 • AB AKADEMİSİ SERTİFİKA SINAVLARI

  AB AKADEMİSİ SERTİFİKA SINAVLARI

  30.8.2015

  AB Akademisi Sertifika Sınavları etkinliğinde, her bir modülün sertifika sınavları sizlere sunulmaktadır. Sınavları sırasıyla almanız gerekmektedir; her sınavı en fazla 7 kere alabilirsiniz. Bir modül sınavından başarılı olduğunuzda (100 üzerinden en az 50 puan aldığınızda), diğer modülün sınavı aktif hale gelecektir. Tüm modül sınavlarını başarı ile tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır.
  Devamı

 • Proje Döngüsü Yönetimi - Proje Hazırlama e-Eğitimi

  Proje Döngüsü Yönetimi - Proje Hazırlama e-Eğitimi

  29.8.2015

  Bu eğitimde, Proje Döngüsü Yönetimi'nin Proje Hazırlama ayağına ilişkin detaylı bilgiler verilmektedir. Eğitim kolay anlaşılması amacıyla sesli ve etkileşimli olarak hazırlanmıştır.
  Devamı

 • Proje Yönetimi Temel Bilgiler e-Eğitimi

  Proje Yönetimi Temel Bilgiler e-Eğitimi

  26.8.2015

  Bu eğitimde; proje nedir sorusuyla başlayan proje ve projeye dair temel özellikler ile proje yöneticisi, ekibi ve süreçleri gibi proje yönetimindeki temel kavramlar ve tüm bu kavramların proje sürecindeki önemi anlatılmaktadır.
  Devamı

 • Proje Yönetimi Süreçleri e-Eğitimi

  Proje Yönetimi Süreçleri e-Eğitimi

  25.8.2015

  Bu eğitim; proje süreçlerinin sistematik yapısı ve birbirleriyle bağlantısını, projelerde karşılaşılan olası problemleri ve çözüm yollarını günlük hayattan bir örnekle görsel destekli okuma materyali şeklinde sunan, proje yönetimine dair kolay takip edilebilir bir kılavuz niteliğindedir.
  Devamı

 • Proje Yönetimi - Vaka tabanlı Uygulama

  Proje Yönetimi - Vaka tabanlı Uygulama

  24.8.2015

  Proje Yönetimi eğitiminde; bir kurum için proje yönetimi sürecinin önemi ve faydaları, proje yöneticisinde ve ekip üyelerinde bulunması gereken özellikler, proje organizasyonunun nitelikleri üzerinde durulmakta ve proje yönetiminin temel öğeleri ile projenin başarılı olarak sonuçlandırılması için izlenmesi gereken aşamalar uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
  Devamı

 • Proje Döngüsü Yönetimi

  Proje Döngüsü Yönetimi

  24.8.2015

  Bu eğitimde, Proje Döngüsü Yönetimi'nin Proje Hazırlama ayağına ilişkin detaylı bilgiler verilmektedir. Eğitim kolay anlaşılması amacıyla sesli ve etkileşimli olarak hazırlanmıştır.
  Devamı

 • Takım Çalışması e-Eğitimi

  Takım Çalışması e-Eğitimi

  24.8.2015

  Günümüzde iş dünyası, çok hızla değişen rekabet ortamlarına, ekonomik ve sosyal ortamlara ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu değişime ayak uydurmak ise şirket içi kaynakları harekete geçirerek, fırsatlardan yararlanıp, tehditlere karşı koyabilmeyi gerektirir. Organizasyonların bu amaca uygun çalışmalarının temelinde etkin bir “Takım Çalışması” anlayışı yatar.

  Bu eğitim “Takım Çalışması”nı ayrıntılarıyla incelemek, kurumsal mükemmellik için ne kadar önemli bir faktör olduğunu açıklamak amacı ile hazırlanmıştır.
  Devamı

 • Strateji e-Eğitimi

  Strateji e-Eğitimi

  24.8.2015

  Bu eğitim; pazarlama temel prensiplerini ve pazarlama uygulamalarını göstererek, şirketlerde stratejik pazarlama yaklaşımlarını geliştirmek isteyen kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimde, pazarlama ve pazarlama yönetimi, pazarlama yönetimi felsefeleri, tüketici davranışları, pazarlama ve planlama stratejileri, pazarlama süreci aşamaları anlatılmıştır.
  Devamı

 • Yöneticiler için Çatışma Çözme e-Eğitimi

  Yöneticiler için Çatışma Çözme e-Eğitimi

  22.8.2015

  Yakın zamana kadar çatışma, kaçınılması gereken bir durum olarak görülür, ilişkilerde yakınlığı, kurumlarda başarıyı engellediği düşünülürdü. Oysa bugün, çatışmanın doğal ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu eğitimde çatışmayı yapıcı ele alma, çözme, yönetme ve bunların sonucunda çatışmadan yarar sağlama yöntemleri anlatılacaktır. Bunu yaparken Ekipbir üyelerinin yaşadıklarını izleyeceğiz. Onların çatışmalarını kendi yaşantılarınızla karşılaştırarak, benzerlikleri yorumlayarak ve öğrendiklerinizi kendi çatışmalarınıza nasıl uyarlayabileceğinizi düşünerek ilerleyin.
  Devamı

 • Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Teknikleri

  Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Teknikleri

  20.8.2015

  Bu eğitimde katılımcılara kişisel yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için öğrenebilecekleri yaratıcı düşünme teknikleri ve bu teknikleri de kullanarak firmalarında inovasyon yapabilmeleri, firma kârlılığını arttırabilmeleri için somut inovasyon yöntemleri aktarılmaktadır. Bu amaçla işe ve özel yaşama yönelik örnekler de verilmektedir. Yaratıcılığı ve inovasyonu farkındalık düzeyinde bırakmayıp işe, özel yaşama direkt uygulama ve böylece hem kişisel yaşamımızı geliştirme, hem de firmanın kârlılığını somut olarak arttırma olanağı sağlayan bir eğitimdir.
  Devamı

 • Önemli Prosedürler: Pasaport ve Vize İşlemleri e-Eğitimi

  Önemli Prosedürler: Pasaport ve Vize İşlemleri e-Eğitimi

  18.8.2015

  Bu eğitim, yurt dışına çıkacak kişilerin, pasaport ve vize işlemlerini daha kolay yapabilmeleri için dikkat etmeleri gereken noktaları, işlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak ipuçlarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
  Devamı