Bursa Valiliği AB Online Akademisi

Bursa Valiliği Online AB Akademisi ve E-eğitimlerden nasıl faydalanabilirim?

14 Nisan 2015 Salı

Eğitim modülleri ile

I.Modül: AB Vizyonu
II.Modül: Farklı fonların tanıtımı
III. Modül: Proje Çevrim Döngüsü

I Modül; AB 2020 Eğitim hedefleri ve çalışma programı,Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisi,Yerelden Genele AB Türkiye İlişkileri gibi AB sürecinin  etki ve olanaklarını ile Türkiye’nin AB vizyonu hakkında bilgi vermektedir.

II. Modül; AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla

1.    Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
2.    Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
3.    İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
4.    Yaratıcı Avrupa
5.    İstihdam ve Sosyal Yenilik: EASI

Gibi Farklı fonların tanıtımını, amaçlarını ve sağlanacak desteklerle ilgili bilgileri içerir.

III. Modül; Proje Yönetimi ve süreçleri kapsamında; zaman ve  maliyet yönetimi, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, proje döngüsü yönetimi kapsamında; mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planları ve bütçe hazırlama, AB Hibe sistemi, proje faaliyet raporları konularında kullanıcılara çok yönlü bir eğitim sunmaktadır.

Akademi eğitimleri yönergesi için tıklayınız.
Okunma Sayısı: 3909 Diğer AB Eğitim Duyuruları