Bursa Valiliği AB Online Akademisi

Bursa Valiliği Online AB Akademisinde hangi tür eğitimler bulabilirim?

14 Nisan 2015 Salı

Ülkemizin adaylık süreciyle birlikte Avrupa Birliği Topluluk Programlarından ve Adaylık Öncesi Mali Yardımlarından faydalanma hakkı elde etmiştir. 2014 yılında başlayan ve 6 yıllık bir periodla 2020 yılına kadar devam edecek topluluk programlarından en önemlisi COSME, HORİZON 2020 ve ERASMUS+’tır.

COSME 2,5 Milyar Avro bütçe ile yürütülmesi öngörülmektedir. Program KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, İşletme kurulması ve işletmelerin büyümesi için uygun ortamın oluşturulması, Avrupa’da girişimcilik kültürünün desteklenmesi, AB işletmelerinin sürdürülebilir rekabet edebilirliklerinin desteklenmesi, KOBİ’lerin dış piyasalara erişiminin geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır.

Horizon 2020, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesini amaçlayan Avrupa 2020 stratejisi’nin temel girişimlerinden bir tanesi olan Yenilikçilik Birliği’ni uygulayan finansal araçtır. 80 milyar Avro’luk bütçesiyle araştırmadan satış aşamasına kadar her türlü yenilik desteklenecektir. AB’nin karşı karşıya olduğu sağlık, temiz enerji ve ulaşım gibi toplumsal sorunlara odaklanılacaktır. AB ve ötesindeki bütün şirketler, üniversiteler ve enstitüler için basitleştirilmiş erişim sağlanacaktır.

14.7 milyar Avro bütçesiyle 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Bursa Valiliği Online Eğitim Akademisinde hibe programlarının tanıtımından, proje yazımı ve yönetimine kadar birçok eğitim içeriği bulunmaktadır.
Okunma Sayısı: 2431 Diğer AB Eğitim Duyuruları