Bursa Valiliği AB Online Akademisi

Hakkımızda

15 Nisan 2015 Çarşamba

Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde AB müktesebatına ve Ulusal kalkınma planlarına uygun, valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek, AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı ve diğer ulusal ve uluslar arası kurum/kuruluşlar tarafından yapılan ülkemizin yararlanabileceği proje teklif çağrılarını, bu kapsamda yapılan her türlü etkinliğin ilgili kurum/kuruluşlara, tüm vatandaşlara duyurmak, İlimizle, AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek ve Avrupalılık boyutunu ilimize taşımak, Ar-Ge,Ür-Ge ve inovasyona dayalı özel sektör, kamu, STK işbirliğine dayalı projeler üretmek, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile talepleri halinde yerel yönetim kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak temelinde yapılacak çalışmaları yürütmek üzere kurulmuştur.
Okunma Sayısı: 44367 Diğer Genel