Bursa Valiliği AB Online Akademisi

Bursa Valiliği AB Online Akademi E-eğitimlerden nasıl faydalanabilirim?

14 Nisan 2015 Salı

Eğitim modülleri ile

AB Eğitimleri Programı : (Sertifika için Zorunlu Eğitimdir.)
I.Modül: AB Vizyonu
II.Modül: Farklı fonların tanıtımı
III. Modül: Proje Çevrim Döngüsü

I Modül; AB 2020 Eğitim hedefleri ve çalışma programı,Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisi,Yerelden Genele AB Türkiye İlişkileri gibi AB sürecinin  etki ve olanaklarını ile Türkiye’nin AB vizyonu hakkında bilgi vermektedir.

II. Modül; AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla

* Birlik Programları:

1.    Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
2.    Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
3.    İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
4.    İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI
 
* Adaylık Öncesi Mali Yardım Aracı - IPA   

Gibi Farklı fonların tanıtımını, amaçlarını ve sağlanacak desteklerle ilgili bilgileri içerir.

III. Modül; Proje Yönetimi ve süreçleri kapsamında; zaman ve  maliyet yönetimi, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, proje döngüsü yönetimi kapsamında; mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planları ve bütçe hazırlama, AB Hibe sistemi, proje faaliyet raporları konularında kullanıcılara çok yönlü bir eğitim sunmaktadır.

İş Yaşamında Profesyonellik Programı:(İsteğe Bağlı Eğitim)
  • Kurumsal Profesyonellik
  • Takım Çalışması ve Etkin Takım Üyesi Olma
  • Takım Çalışması Geliştirme
  •  
Telefonda ve Yazılı İletişim Programı:(İsteğe Bağlı Eğitim)
Etkin İş Yazışmaları ve Resmi Yazışmalar
Sıkça Yapılan E-Posta Hataları
Profesyonel E-Postanın Formülü
İletişimin Telefondaki Hali
Telefonda Etkili İletişim Teknikleri

Temel Finans Bilgisi Programı:(İsteğe Bağlı Eğitim)
Finansçı Olmayanlar için Finans
Temel Finans Bilgisi: Finansın Yapı Taşları
Temel Finans Bilgisi: Ticari Organizasyon Türleri
Temel Finans Bilgisi: Finansal :Değerin Türleri
Temel Finans Bilgisi: Finansal Disiplin İlkeleri

Gamification uygulamasıyla eğitimleri alırken Top 20 Listesinde puan biriktirebilir, sosyal gruplarla AB Online Akademi Sosyal Gruplarda paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

AB Eğitimleri Programını dönem içerisinde tamamlayan kullanıcılara Bursa Valiliği AB Online Akademi sertifikası verilir.

 
Okunma Sayısı: 9827 Diğer AB Eğitim Duyuruları