Bursa Valiliği AB Online Akademisi

Bursa Valiliği AB Online Akademi E-eğitimlerden nasıl faydalanabilirim?

14 Nisan 2015 Salı

Eğitim modülleri ile

AB Eğitimleri Programı : (Sertifika için Zorunlu Eğitimdir.)
I.Modül: AB Vizyonu
II.Modül: Farklı fonların tanıtımı
III. Modül: Proje Çevrim Döngüsü

I Modül; AB 2020 Eğitim hedefleri ve çalışma programı,Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisi,Yerelden Genele AB Türkiye İlişkileri gibi AB sürecinin etki ve olanaklarını ile Türkiye’nin AB vizyonu hakkında bilgi vermektedir.

II. Modül; AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla

* Birlik Programları:

1. Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
2. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
3. İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
4. İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI

* Adaylık Öncesi Mali Yardım Aracı - IPA

Gibi Farklı fonların tanıtımını, amaçlarını ve sağlanacak desteklerle ilgili bilgileri içerir.

III. Modül; Proje Yönetimi ve süreçleri kapsamında; zaman ve maliyet yönetimi, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, proje döngüsü yönetimi kapsamında; mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planları ve bütçe hazırlama, AB Hibe sistemi, proje faaliyet raporları konularında kullanıcılara çok yönlü bir eğitim sunmaktadır.


Gamification uygulamasıyla eğitimleri alırken Top 20 Listesinde puan biriktirebilir, sosyal gruplarla AB Online Akademi Sosyal Gruplarda paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

AB Eğitimleri Programını dönem içerisinde tamamlayan kullanıcılara Bursa Valiliği AB Online Akademi sertifikası verilir.

Okunma Sayısı: 11639 Diğer AB Eğitim Duyuruları