Bursa Valiliği AB Online Akademisi

Bursa Valiliği AB Online Akademide hangi tür eğitimler bulabilirim?

14 Nisan 2015 Salı

Ülkemizin adaylık süreciyle birlikte Avrupa Birliği Topluluk Programlarından ve Adaylık Öncesi Mali Yardımlarından faydalanma hakkı elde etmiştir. 2014 yılında başlayan ve 6 yıllık bir periyotla 2020 yılına kadar devam edecek topluluk programlarından en önemlileri ERASMUS+,EaSI,COSME, HORİZON 2020'dir.

COSME 2,5 Milyar Avro bütçe ile yürütülmesi öngörülmektedir. Program KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, İşletme kurulması ve işletmelerin büyümesi için uygun ortamın oluşturulması, Avrupa’da girişimcilik kültürünün desteklenmesi, AB işletmelerinin sürdürülebilir rekabet edebilirliklerinin desteklenmesi, KOBİ’lerin dış piyasalara erişiminin geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır.

Horizon 2020, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesini amaçlayan Avrupa 2020 stratejisi’nin temel girişimlerinden bir tanesi olan Yenilikçilik Birliği’ni uygulayan finansal araçtır. 80 milyar Avro’luk bütçesiyle araştırmadan satış aşamasına kadar her türlü yenilik desteklenecektir. AB’nin karşı karşıya olduğu sağlık, temiz enerji ve ulaşım gibi toplumsal sorunlara odaklanılacaktır. AB ve ötesindeki bütün şirketler, üniversiteler ve enstitüler için basitleştirilmiş erişim sağlanacaktır.

14.7 milyar Avro bütçesiyle 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Bursa Valiliği Online Eğitim Akademisinde :
AB Vizyonu, AB Müktesabatı, Fon Programları, Teklif Çağrısı Okuma, Proje Döngüsü Yaklaşımı Konsepti, Mevcut Durum Analiz Yöntemleri, Paydaş Analiz Yöntemleri, Risk Değerlendirme Teknikleri, Faaliyet Planlama, Kaynak ve Bütçe Planlaması, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Proje Yönetimi ve Ortaklık konuları hakkında online,interaktif ve oyunlaştırma uygulamasıyla zenginleştirilmiş e-eğitim sağlanmaktadır.
Okunma Sayısı: 11908 Diğer AB Eğitim Duyuruları