Bursa Valiliği AB Online Akademisi

Bursa Valiliği Online AB Akademisi Nedir?

14 Nisan 2015 Salı

Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde AB müktesebatına ve Ulusal kalkınma planlarına uygun, AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı ve diğer ulusal ve uluslar arası kurum/kuruluşlar tarafından yapılan ülkemizin yararlanabileceği proje teklif çağrılarını duyurmak ve bu bunlara yönelik kamu kurumları, STK’lar ve özel sektöre yönelik eğitimler hazırlamak Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinin sorumlulukları içinde yer almaktadır.

Bilginin kolay, hızlı ve düşük maliyetle akışına olanak sağlayan iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, birçok alanda olduğu gibi eğitim sektöründe de oldukça büyük etkiler yaratmış, bu etkiler de eğitim faaliyetlerinde yeni ufukların açılmasına olanak tanımıştır. Çağın gerisinde kalmak istemeyen kurumlar,  dünyadaki gelişmelere ve değişimlere uyum sağlamak, bilgi ve birikimlerini artırmak amacıyla e-öğrenmeyi seçmektedir. Bu kapsamda Bursa Valiliği kamu kurum ve kuruluşların, STK’ların, özel sektör ve üniversitelerin Hibe tanıtımları ve proje eğitimlerine her zaman erişebilme imkanı tanıyan Bursa Valiliği Online AB Akademisini kurmuştur.

Bursa Valiliği Online Akademi, kullanıcılara teknolojinin öğrenme ve gelişim dünyasına getirdiği yenilikleri kullanarak, zamandan ve maddi olanaklardan tasarruf sağlayarak Avrupa Birliği Topluluk Fonları, Adaylık Öncesi Mali Yardımlar kapsamında kullandırılan hibelere yönelik projeler hazırlama becerilerini geliştirme olanağı sağlayan dijital bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Ayrıca Online Akademi eğitimlerinin sonucunda fonlardan yararlanan kamu kurum ve kuruluşların, işletmelerin, STK’ların doğal, ekonomik, teknolojik ve Pazar çevresindeki değişimleri iyi analiz ederek bunları birer fırsata dönüştürmesi ; ulusal ve AB üyesi ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarca geliştirilen bilgi ve teknolojiden yararlanabilecek ağları geliştirme ve dinamik hale getirmesine katkı sağlayacak rekabet ve girişimcilik yönlerini geliştirmek de amaçlanmaktadır.
Okunma Sayısı: 16268 Diğer AB Eğitim Duyuruları